Veel gestelde vragen

Wie is Chocola-Tuti?

Chocola-Tuti organiseert al sinds 2010 chocoladeverjaardagsfeestjes voor kinderen. Hiernaast zijn er ook al jaren samenwerkingen met oa Sporty, Yes Sportkampen, jeugddiensten en kinderopvang. En dit voor unieke chocokampen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.  

Wie begeleidt de activiteiten?

De begeleiding van het chocokamp gebeurt steeds door Mieke Cassiers, zaakvoerster van Chocola-Tuti, zij is chocolatier van opleiding.
Het sport- en spelgebeuren tijdens de weekkampen, is voor rekening van Sporty of Yes Sportkampen. Dit zijn telkens monitoren die zich in die vaardigheden specialiseerden.

Wat geef je je kind mee op chocokamp?

  • Sportieve of makkelijke kledij.
  • Een 10- en 4-uurtje; bijvoorbeeld een stukje fruit en een drankje.  Gezien de kinderen iedere dag een beetje chocolade mogen proeven, is het misschien fijn om geen zoet tussendoortje mee te geven.
  • Een drinkbus, zo kunnen ze bij warm weer of na het spelen, hun busje vullen met kraantjeswater.
  • Een lunchpakket voor 's middags.
  • Bij warm weer: zonnecrème, een petje en extra drank.

Wat geef je je kind best niet mee?

Een gsm, snoep en waardevolle voorwerpen.

Hoe gebeurt de betaling?

Na je inschrijving ontvang je een vraag tot betaling via mail. Gezien de vele reservaties, vragen we om je rekening binnen de week te betalen.

Wat gebeurt er met mijn betaling bij annulatie of ziekte?

Zonder medisch attest: er is geen terugbetaling mogelijk.
Met medisch attest: we betalen 50% terug.

Wat gebeurt er als de dagkampen door Corona toch niet kunnen doorgaan?

Als de kampen niet kunnen doorgaan omwille van het Coronavirus, dan zal het inschrijvingsgeld als een tegoed worden aanzien.  

Het bedrag dat je oorspronkelijk hebt betaald, kan je volledig gebruiken voor een volgend kamp of vereffenen bij het boeken van een chocofeest. Dit tegoed is 1 jaar geldig.

Is de opvang voor en na het kamp gratis?

Ja, de opvang tussen 8u en 9u en 16u en 17u is gratis!
(dit is enkel van toepassing op de dagkampen en het weekkamp van Yes Sportkampen)

Is mijn kind verzekerd bij ongevallen?

In de toetreding tot je inschrijving is er automatisch een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat.

Wat is de uurregeling?

Onze chocokampen starten stipt om 9.00u en eindigen om 16.00u.
Voor en na het kamp is er opvang mogelijk. (Enkel van toepassing tijdens de dagkampen en het kamp via Yes Sportkampen)

Wat gebeurt er met verloren voorwerpen?

Chocola-Tuti is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en waardevolle voorwerpen. Alle verloren voorwerpen bewaren we een een week lang.  Worden deze niet opgehaald dan brengen we dit naar Moeder voor Moeders.

Wat moet ik weten over toelatingen?

Bij inschrijving geven de ouders aan Chocola-Tuti de toelating om:

  • Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties, … dienen steeds, via het inschrijvingsformulier, aan ons meegedeeld te worden. 
  • Foto’s van kinderen, die genomen worden tijdens onze activiteiten, te publiceren. Gelieve te vermelden indien je dit niet wenst.

Chocola-Tuti is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kledij, geld en waardevolle voorwerpen.

Geen enkel kind mag Chocola-Tuti alleen verlaten. Indien je zoon of dochter alleen naar huis mag, vragen we uitdrukkelijk om dit te vermelden op het inschrijvingsformulier.


Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x